☰ Menu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice

Wtorek 25.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przedmiot działania


Zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice  określa  statut ośrodka. Ośrodek realizuje zadania gminy własne i zlecone z zakresu następujących ustaw:
 

  •  ustawy z dnia 12 marca 2004roku o pomocy społecznej o pomocy społecznej (Dz.U. 2009, Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
  •  ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr. 139, poz. 992 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr. 1 poz. 7 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr. 71 poz. 734 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887)
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trezźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r, Nr 70, poz. 472 z póżźn. zm.)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,poz. 1485 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Celem działania Ośrodka jest wsp[ieranie i wzmacnianie rodzin, grup i społeczności lokalnych poprzez pobudzanie ich potencjału i aktywności oraz ukierunkowanie na rozwiązywanie problemów oraz rozwój.

Wytworzył:
Udostępnił:
Iwona Radzimirska
(2006-07-27 15:46:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Iwona Radzimirska
(2012-08-27 19:09:50)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X